خاطره‌ایی جالب از مرحوم هاشمی رفسنجانی

درباره ما حقیقت اینجاست... هدف از تاسیس این سایت ایجاد بانک جامع ویدیو های در تراز ارزش های انقلاب اسلامی در جهت روشنگری و حقیقت اتفاقات سیاسی و اجتماعی است. روابط عمومی Info@Roshangari.ir پشتیبانی support@Roshangari.ir [ad_1]