روایت اسماعیل دوستی از دیدار با کروبی| ملی-مذهبی

اسماعیل دوستی با اشاره به دیدار با کروبی گفت : براساس گشایش‌های شده موضوع «حصر» قابل حل هست. به نقل ایسنا  عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که پس از شش سال با مهدی کروبی در حصر ملاقات کـــرده هست، اظهار کـــرد: 📌من برای سومین بار در دوران حصر به دیدار جناب آقا ...