مراسم یادبود مریم میرزاخانی در موسسه خیریه رعد برگزار انجام گرفت| ملی-مذهبی

مراسم یادبود مریم میرزاخانی در موسسه خیریه رعد برگزار انجام گرفت. ▫️این مراسم با حضور پدر و مادر مریم میرزاخانی برگزار انجام گرفت. احمد میرزاخانی پدر این ریاضی‌دان فقید، رییس هییت مدیره خیره رعد هست.▫️نیوشا معلم هندسه میرزاخانی به همراه محمودیان هستاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف و خانم حائری زاده مدیر ...