عفو يا تخفيف در مجازات اسماعيل عبدى به معقولت عيد فطر| ملی-مذهبی

درخوهست فاطمه سعیدی از دادستان پایتخت عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دادستان پایتخت خوهستار تسهیل وضعیت یک معلم و فعال صنفی خانومدانی انجام گرفت. به نقل ایلنا، فاطمه سعیدی نماینده آقام پایتخت، ری، شمیرانات، اسلاممنطقه و پردیس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان ...