محکومیت نقل کردان وزیر خارجه آمریکا از طرف جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایران| ملی-مذهبی

به گزرش سحام در بخشی از این بیانیه آمده هست:«ما امضاکنندگان زیر اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده را به انجام گرفتت محکوم می‌کنیم و از پایان کنشگران سیاسی و روشنفکران ایرانی و جهانی می‌خواهیم که با محکوم کـــردن چنین اظهاراتی اجازه ندهند که زیاد از این بر زخم‌های ناحیه نمک ...