کانال‌های تلگرامی مسدودشده توسط چه کسی بعد از چند ساعت مجددا فعال شد؟| ملی-مذهبی

محسنی‌اژه‌ای با ادعای اینکه قطعا اقداماتی که در فضای مجازی امروز صورت می‌گیرد سازمان‌یافته است گفت: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟ به گزارش تسنیم، حجت الاسلام ...