راضی به حصر نیستم!| ملی-مذهبی

 متن سخنان او در نشست خبری امروز او به شرح زیر است: * دفاع از انقلاب به معنای دفاع از دستگاهها و نهادها نیست. تا رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب فاصله طولانی داریم. مرز جغرافیایی و نژادی نداریم. سخن من و خطاب من جهانی است. * فشارها روی مردم به خاطر سوء ...