سال نو مبارک!| ملی-مذهبی

سایت شاهد خیبر سال نوی شمسی را به تمام ایرانیان و ایراندوستان در سراسر  جهان تبریک می گوید . به این امید که این سال سرشار از خیر و برکت برای ایران عزیز باشد و کشور در مسیر توسعه متوازن قرار بگیرد. با امید بهروزی بیشتر برای ایران و ایرانی؛ سال نویتان ...