دستگاه قضایی با اعطای مرخصی به مادران در بند موافقت کند| ملی-مذهبی

نماینده مردم تهران نماینده مردم تهران گفت: در این ایام مبارک و در آستانه سال نو امیدواریم دستگاه قضایی نیز با اعطای مرخصی به مادران در بند موافقت نموده و همچنین شرایط سخت مادری محصور با تدبیر مقامات و مسئولین ذیصلاح رو به تسهیل بگذارد. به گزارش ایلنا، نماینده مردم تهران ...