هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی بازداشت شد!| ملی-مذهبی

خانم هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی بازداشت شد. به گزارش سحام خانم شهیدی در دستنوشته ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده از اعتصاب غذایش خبر داده است. ناهید کرمانشاهی مادر «هنگامه شهیدی» هم می گوید فرزندش که به علت فوت مادربزرگ خود در مشهد بسر می‌برد ساعت ۲۳/۳۰ پنجشنبه ...